Projectcoördinator / Adviseur

Het is mijn passie om mensen bij elkaar te brengen en tot een gezamenlijk resultaat te komen. Ik word er enthousiast van als het project door een brede groep wordt gedragen en iedereen zich kan vinden in het eindresultaat. Des te meer belangrijk om vanaf het opzetten van een project inzichtelijk te hebben waaraan gewerkt moet worden en wie daarbij betrokken moeten zijn. In deze kwaliteiten heb ik mij door studie, cursussen en ervaring ontwikkeld om zo voor nieuwe project de enthousiaste kartrekker te zijn.

Duurzaamheid

Mijn achtergrond is de Bachelor Industrial Design Engineering, waarmee ik een brede basis heb gelegd in de techniek. Veelzijdige onderwerpen kwamen aan bod, van mechatronica tot design, van constructie technieken tot ergonomie. De veelzijdigheid had als doel om verbanden te kunnen leggen tussen de verschillende vakgebieden om zo de spin in het web te kunnen zijn. In deze fase groeide mijn interesse voor het overzicht bewaren en andermans expertise op de beste manier kunnen inzetten.

Deze interesse heeft geleid tot de specialisatie in Management of Product Development tijdens de technische masteropleiding Industrial Design Engineering. Als afronding van de master heb ik mij verdiept in verdienmodellen in een circulaire economie. De opdracht bracht opnieuw veel verschillende vakgebieden bij elkaar, waaronder veranderingsmanagement, financiën en mijn persoonlijke favoriet: duurzaamheid.

Overzicht creëren

Tijdens mijn werkzaamheden wil ik overzicht creëren. Ik geloof erin dat overzicht het daadwerkelijke probleem blootlegt. Het brengt risico’s op tijd aan het licht en de juiste activiteiten zullen op het juiste moment worden geïnitieerd. Dit alles om tot de beste oplossing te komen na afloop van een geoptimaliseerd proces.

Sinds 2019 ben ik AgilePM gecertificeerd en Prince 2 Practitioner

agilepm practitionerPrince2p

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@probatius.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.