Adviseur / projectmanager

Tijdens mijn studie informatica in Groningen had ik met name belangstelling voor de automatisering van industriële processen en de specifieke real time problemen die deze vaak met zich meebrengen. Na mijn studie kwam ik toevallig in aanraking met veilingsystemen. Daar doen zich bij de traditionele afmijnprocessen soortgelijke problemen voor. Mijn interesse was meteen gewekt.

Nederlandse bloemveilingen

Sindsdien zijn vermarktingssystemen in de breedste zin van het woord in mijn verdere werk de rode draad gebleven. Bij alle Nederlandse bloemenveilingen heb ik bij de ontwikkeling van verkoopsystemen op een of andere manier een rol gespeeld. De meest recente voorbeelden hiervan zijn de uitwerking van de ‘Vandaag voor Vandaag’ en ‘Vandaag voor Morgen’ concepten die in het kader van het programma Royal FloraHolland 2020 worden ontwikkeld en die maatgevend zijn voor de toekomst van het veilproces. Ik heb het ontwerp van FloraHolland e-Trade, de basis voor FloraMondo, hét online handelsplatform van FloraHolland voor snijbloemen gemaakt. Dat geldt ook voor de ontwerpen van resp. het geüniformeerde thuiskoopsysteem en het geüniformeerde afmijnsysteem voor de drie grote exportvestigingen van Royal FloraHolland, Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. Bij deze laatsten speelde de extra uitdaging mee dat drie verschillende culturen effectief bij elkaar moesten worden gebracht.

Tuinbouwsector

In de tuinbouwsector spelen soortgelijke problemen als in de sierteelt. In die sector heb ik projecten uitgevoerd voor groenteveilingen, handelshuizen en telersverenigingen. Voor het Productschap Tuinbouw werd een communicatie-standaardiseringsproject uitgevoerd dat uiteindelijk heeft geleid tot de huidige Frugicom/GS1 standaarden. Ook heb ik gewerkt aan een project om een vrije marktplaats op basis van digitale verkoopsystemen te creëren, met als doel transparante prijsvorming in de glasgroente-, vollegrondsgroente- en fruitsector tot stand te brengen. De innovatie bestaat er in dat er niet wordt ingezet op één afzetmethode, maar dat voor ieder product op basis van de marktkenmerken bepaald kan worden op welke momenten welke vermarktingsinstrumenten vraag en aanbod optimaal bij elkaar zullen brengen en de beste prijs voor de teler zullen realiseren.

Business analyse

In de loop der jaren is mijn interesse verschoven van de techniek naar business analyse, en dan met name de mogelijkheden die de techniek biedt om business-processen optimaal te ondersteunen. Vaak, en zeker in de agrarische sector, zijn deze onlosmakelijk verbonden met een vorm van ketenintegratie. Verbeterprocessen worden in de continu veranderende omgevingen waar ik mee te maken heb waar mogelijk agile aangepakt waardoor tussentijdse bijsturing mogelijk is en maximale waarde wordt toegevoegd tegen minimale kosten en inspanning.

Bij Agritect Advies ben ik nog steeds veel met de sierteelt- en tuinbouwsector bezig. Maar in de praktijk blijken mijn kennis en ervaring veel breder toepasbaar te zijn. Voor Agritect Advies heb ik projecten uitgevoerd in de agrarische sector, de mobiliteitssector en de gezondheidszorg.

Opleidingen

  • Collegereeks Digitale ecosystemen, Nyenrode University
  • Domain Driven Design, Conclusion
  • Agile Projectmanagement (AgilePM) Foundation & Practitioner, ICM
  • Sinds 2016 ben ik Lean Six Sigma Green Belt gecertificeerd.

ipmaiasscagilepm practitionerlinkedin

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@probatius.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.