Getuige deskundige / Partij deskundige

De rechterlijke macht, maar ook de advocatuur en partijen die hun recht willen halen, maken meer en meer gebruik van forensische expertise. Door deze ontwikkeling, doordat de zaken inhoudelijk complex zijn en door de grote financiële belangen voor degenen die bij een rechstzaak rond ICT betrokkenen zijn, neemt de behoefte aan onderzoek door deskundigen sterk toe.

De Probatius medewerkers welke zijn aangesloten bij het LRGD (Landelijk register getuigen deskundigen) kennen de procedures en weten wat van hem/haar wordt verwacht.

Deskundigebericht

Rechtszaken over automatisering zijn ingewikkeld. In veel gevallen schakelt de rechter dan ook een of meer deskundigen in, om hem voor te lichten over de technische aspecten van het geschil. De rechter kiest die deskundige altijd in overleg met de partijen.

nvbiProbatius heeft deskundige medewerkers welke zijn aangesloten bij de NVBI (De Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen)

Mediation

Projecten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn complex, hebben een lange doorlooptijd en vergen een aanzienlijke investering in mensen en middelen. Mede daardoor is er in veel ICT-projecten sprake van meer of minder ernstige problemen. Een belangrijk deel daarvan is terug te voeren op specificatieproblemen. Daarnaast doen zich organisatorische problemen voor, gebrek aan goede interne samenwerking en sociale problemen.

Mediation, arbitrage en andere vormen van ADR zijn bij uitstek geschikt voor het oplossen van ICT conflicten. Probatius heeft een medewerker welke lid is van het SGOA (de Stichting Geschillenoplossing Automatisering). De SGOA biedt met mediation, arbitrage, arbitraal kort geding, bindend advies, deskundigenbericht en ICT procesbegeleiding (allemaal vormen van Alternative Dispute Resolution of “ADR”) een aantrekkelijk alternatief voor de normale rechtsgang.

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@probatius.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.