Aanbestedingen

In alle drie de sectoren waarbinnen Probatius actief is, hebben we opdrachtgevers begeleid bij het selecteren van automatiseringspakketten en leveranciers voor deze pakketten. Wij verzorgden onder meer voor RET en OV-bureau Groningen Drenthe de Europese aanbestedingen. Onder andere Florecom, Smash, Productschap Tuinbouw en RET zijn geadviseerd bij het selecteren van pakketten en leveranciers.

Escrow

Probatius stelt voor u op maat een escrow-overeenkomst op. Hiermee kunt u de broncode van uw software veilig in bewaring geven. We kunnen escrow begeleiden vanaf opstellen van het contract tot en met de deponering bij een notaris.

Probatius kan regelmatig uw beoogde escrow-deponering toetsen op volledigheid, aanpasbaarheid en uitvoerbaarheid. We sluiten de toetsing af met een rapport waarmee we verklaren dat de deponering voldoet aan de eisen uit de escrow-overeenkomst.

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@probatius.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.