Bewijsbeslag voorbereiding

Probatius kan u ondersteunen bij het opstellen van een verzoek aan de rechtbank om beslag te laten leggen op bewijzen in een juridische zaak. Daarnaast kunnen we (digitaal) vooronderzoek doen om daarmee het verzoek toe te spitsen op de omgeving die moet worden onderzocht.

Bewijsbeslag uitvoering

Probatius voert al enige jaren succesvol bewijsbeslagen uit voor haar opdrachtgevers.
Probatius put uit een breed netwerk van specialisten waarmee we een beslag niet alleen bij het midden- en kleinbedrijf succesvol kunnen uitvoeren, maar ook bij holdings en bedrijven met meerdere vestigingen. Onze specialisten combineren technische kennis met bedrijfskundige kennis en kennis van bedrijfsprocessen. Daarmee kunnen we informatiestromen snel en doeltreffend in kaart brengen en digitaal het bewijs vastleggen.
Wij maken van te voren samen met de opdrachtgever en uitvoerend deurwaarder een inschatting van de benodigde mensen en kennis en kunnen eventueel tijdens de uitvoering nog opschalen.

Richtlijn bewijsbeslag en inzage

richtlijn

pdfDownload hier de richtlijn die wij hanteren voor:

  • Werkwijze gerechtsdeurwaarders - analoog en digitaal rechercheren bij bewijsbeslag
  • Werkwijze onafhankelijke deskundige bij inzage op grond van exhibitievonnis

Bewijsbeslag afwikkelen

Probatius maakt gebruik van standaard procedures en rapporten waarmee we tijdens en na afloop van het beslag rapporteren aan de deurwaarder. Door gebruik te maken van de standaards in de juridische sector kan de deurwaarderde informatie gemakkelijk verwerken in het proces-verbaal of gedetailleerde beschrijving.
De digitale gegevensdrager(s) dragen we over aan de gerechtelijk bewaarder, waarbij de chain of custidy een constante aandacht krijgt.

Bewijsbeslag contra

Probatius kan namens de gerekwestreerde een contra-expertiserapport uitbrengen over de uitvoering en het resultaat van een bewijsbeslag dat is uitgevoerd door anderen.

E-discovery

Probatius kan verzameld bewijsmateriaal inzichtelijk maken of uitsplitsen voor onderzoek, dat forensisch accountants of andere specialisten willen uitvoeren.

 

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@probatius.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.