Beëdigd informaticadeskundige / Programmamanager

Na een aantal jaren praktijkervaring bij TNO was ik in 1988 een van de initiatiefnemers van Agritect Advies. Binnen Agritect Advies werk ik op verschillende terreinen. Projectmanagement en algemene leiding vormen de hoofdmoot. Daarnaast ben ik bij verschillende klanten betrokken in het vooronderzoek en de projectdefinitiefase.

Klantenkring

Mijn klantenkring bestaat sinds vele jaren voornamelijk uit bedrijven in de agrarische sector en bedrijven in de openbaar vervoersector. Daardoor heb ik een gedegen kennis gekregen van het reilen en zeilen van deze bedrijven. Mijn taak is vaak de rol van de opdrachtgever en gebruiker invullen of ondersteunen op het terrein van informatisering, organisatie-ontwikkeling en interorganisatievorming.

Mijn rol

Vanuit deze rol vervul ik de brugfunctie naar de verschillende leveranciers, waarmee ik ook de contractonderhandelingen voer. Ik onderhoud langdurige relaties met klanten, zodat ik hun behoeften en motivaties goed ken. Ik word betrokken bij projecten met een hoog risicogehalte. Door de projecten vooraf goed te definiëren, af te bakenen en te faseren worden deze risico’s geminimaliseerd of zelfs geëlimineerd.

Gerechtelijke Deskundige

Naast het werk in de agrarische sector ben ik sinds 1997 gerechtsdeskundige bij verschillende (automatiserings) rechtzaken. Om deze functie te kunnen uitoefenen, ben ik na verschillende opleidingen beëdigd als informaticakundige door de rechtbank in Den Haag en ben ik geregistreerd als gerechtelijk deskundige bij het LRGD. Ik ben dan ook op persoonlijke titel lid van de NVBI (Nederlands Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen) en lid van SGOA en de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. De materiekennis en juridische achtergronden leiden ertoe dat ik breed inzetbaar ben voor allerlei vragen op ICT-gebied.

Sinds 2008 ben ik door het IPMA erkend als ‘Certified Senior Project Manager’. IPMA is een internationaal erkend, op competenties gericht, certificeringstelsel. Zie voor meer informatie www.ipma.nl.

 

ipmanvbilrgdsgoa

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@probatius.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.