Jurist int. Europees recht en Handelsrecht

In 2013 ben ik begonnen met een studie Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens mijn bachelor heb ik veel geleerd over verschillende rechtsgebieden. Ik kwam er toen achter, dat ik interesse heb voor zeer uiteenlopende vakgebieden binnen het recht en heb toen besloten twee masters af te ronden. Mijn eerste master is de master International & European Public Law, waarbij ik mij heb gespecialiseerd in het Europese Unierecht, in het bijzonder het mededingingsrecht en het vrije verkeer binnen de EU. Mijn masterscriptie had als onderwerp de Brexit, met een focus op de gevolgen van Brexit voor het Verenigd Koninkrijk en de EU. Naast de verdieping in het Europese Unierecht, heb ik een master in Commercial & Company Law afgerond. Gedurende deze master heb ik mij gespecialiseerd in het contractenrecht, handelsrecht, corporate governance, herstructureringen, goederenvervoer en Intellectuele eigendomsrechten. Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de registratievereisten en bescherming van merken, met een focus op bijzondere merken zoals kleurmerken.

Vijf jaar ervaring bij een rechtswinkel

Gedurende mijn studie ben ik vijf jaar actief geweest als vrijwilliger bij een rechtswinkel, waarvan één jaar als voorzitter. Bij de rechtswinkel komen mensen met allerlei verschillende juridische problemen, waardoor ik heel veel ervaring heb opgedaan en heel veel verschillende mensen heb mogen ontmoeten.
Naast de rechtswinkel heb ik ervaring opgedaan bij de Gemeente Rotterdam op de afdeling Verkeer & Vervoer, heb ik bij een verzekeringsmaatschappij mogen werken aan privacyvraagstukken en heb ik voor de Erasmus Universiteit Rotterdam gewerkt als student-docent.

Probatius

Als juridisch adviseur bij Probatius help ik u graag met uw juridische vraagstukken. Wij zijn gespecialiseerd in juridische kwesties met een technische basis. In een wereld waar de techniek zich steeds sneller ontwikkelt, is het van groot belang de juridische aspecten van deze alsmaar complexere technieken goed te kunnen duiden en indien nodig te borgen. Dit is belangrijk voor zowel rechtszaken als aanbestedingen, WBSO aanvragen of contracten. Door zowel de technische aspecten als de juridische aspecten goed in kaart te brengen, kunnen wij uw vraagstukken op een zeer praktische en efficiënte wijze benaderen en oplossen.

logo

    Coenecoop 4A
       2741 PG  Waddinxveen

    (+31) (0)182 623 222
    info@probatius.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.